Gintaro gavyba ir perdirbimas

Gintaro gavyba nuo seno pamėgtas mūsų lankytojų klausimas. Todėl pateikiame šį straipsnį Jums

GINTARO GAVYBA IR PERDIRBIMAS

Baltijos gintaro rinkimas turi savo istoriją. Seniausiu būdu laikomas “sėmimas”, kada gintaro gabalai buvo gaudomi iš valčių tinklais. Vėliau sėmimas buvo pakeistas “atplėšimo metodu”. Šis metodas – tai gintaro atplėšimas nuo seklaus dugno aštrių kablių pagalba. XVI a. žmonės išmoko rinkti gintarą iš negilių įdubų ir nedidelių karjerų, esančių pajūrio zonoje. Praeito amžiaus viduryje Kaliningrado srities Palmininkų (dabar Jantarnij) miestelio rajone buvo pradėtas pramoninis gintaro rinkimas šachtose ir nuožulniosiose galerijose. 1876m aptikta gintaro, susikaupusio žemės gelmėse, slėptuvė: po didžiuliu rieduliui stūksojo 45 kg akmens. Tačiau 1922m. dėl sunkumų dirbat požeminiai telkiniai buvo užkonservuoti. Juos pakeitė atviras rinkimas karjere, kuris buvo pradėtas 1912 Palmininkų miestelio šiaurinėje dalyje. Matyt, karjero veikla buvo sėkminga, kadangi sandėliuose, aptiktuose Pyliavos miesto rajone (dabar Baltiskas), buvo sukaupta apie tris centnerius akmens. Gintaras buvo renkamas ir taip vadinamoje „mėlynojoje žemėje“, įeinančioje paleogeninių sluoksnių sudėtį.

Pajūrio danga buvo apdorojama hidromonitoriaus ir žemės siurbimo įrenginiais. Hidromonitorius galinga srove išardydavo nuogulas (dengiančias gamtinį gintarą gaminantį sluoksnį). Taip suformuojamas vandens ir apnašų mišinys, vadinamas pulpa (minkštimu). Šis minkštimas per žemės siurbimo įrenginių vamzdį būdavo išmetamas į jūrą. Po to galingas ekskavatorius semdavo ir kaupdavo apvalytą „mėlynąją žemę“ kūgio formos induose. Galinga hidromonitoriaus srovė išplaudavo šiuos indus iki kol susidarydavo skysta košė, kuri mechanizmo vamzdžiais būdavo perduodama į perdirbimo fabriką. Plaunant „mėlynosios žemės“ viršutinės dalies nuogulas bei perduodant gintarą vamzdžiais į perdirbimo fabriką ekskavatoriaus kaušu būdavo suskaldoma ir pradardama iki 10% gintaro.

Technologinė gintaro rinkimo pajūrio krašte schema yra kažkiek kitokia: po apnašų pašalinimo „mėlynoji žemė“ yra renkama didelio pajėgumo ekskavatoriumi, žingsniuojančiu po karjerą, ir konvejeriu yra perduodama į perdirbimo fabriką. Hidrotransportinės sistemos pakeitimas konvejerine ženkliai sumažina prarandamo gintaro kiekį.